ภราดาประภาส ศรีเจริญ คณะครู ละนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ได้รับรางวัลสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรมดีเด่นเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ร่วมเปิดงาน สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ 2552 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2552
รับรางวัลสัปดาห์ส่งเสริมฯ ดีเด่น
เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม
รณรงค์วันเอดส์โลก
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
คณะภราดา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
กิจกรรมวันวชิราวุธ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
จุดเทียนชัยถวายพระพร
     
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเปิดประตูสู่การเวลาฯ	ณ วัดพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2552
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2552
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ได้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552
 
ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอา
กล่าวคำปฏิญาณถวายในหลวง
บริจาคโลหิต
     
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรีร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชเนื่องในโอกาสฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ครบ 100 ปี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2552
ห้องสมุดโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันสุดยอดนักอ่านกับนานมีบุ๊คส์  ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552
คณะภราดา คณะครู นักเรียน ร่วมรับพระกุมาร ในเทศกาล เตรียมรับเสด็จพระคริสเจ้า โดยมีคณะสงฆ์ และสััตบุรุษจากอาสนวิหารพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอา
กิจกรรมแข่งขันสุดยอดนักอ่าน
ต้อนรับพระกุมาร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษาตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ ค่ายเนินวง วัดชากใหญ่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการประมง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552
ทัศนศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ทัศนศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 1
กิจกรรมวันคริสต์มาส