ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
ความเป็นลาซาล
คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

   ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::   
อธิการโรงเรียน

ภราดาวิคเตอร์กิล มูนโยส
อธิการโรงเรียน

 

 
วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -14.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ดำเนินงานจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
   
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ดำเนินงานจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
   
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ดำเนินงานจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
ตารางปฏิทินกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม เครือลาซาล
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
  โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 

 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 

   โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 
    MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
     We are fostering excellent teaching
     committed learning and effective management.
 
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา   ราชบัณฑิตยสถาน
  สำนักงาน ก.ค.ศ.   TO BE NUMBER ONE
  สำนักงาน สมศ.   โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงาน สกสค.   ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
  สำนักงานฯ การอุดมศึกษา   เงินทอง ของมีค่า
คาทอลิก    
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ    
สังฆมณฑลจันทบุรี    
สังฆมณฑลนครสวรรค์    
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)    
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา    
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก    
คำสอนดีดี.คอม    
อุดมศานต์