ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 126  
วารสารลาซาล เล่ม 125  
วารสารลาซาล เล่ม 124  
วารสารลาซาล เล่ม 123  
วารสารลาซาล เล่ม 122  
วารสารลาซาล เล่ม 121  
วารสารลาซาล เล่ม 120  
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

พิธีไหว้ครู

ขอขอบคุณ ภราดาเจริญ ศรีพุก

เป็นวิทยากรให้การอบรม"จิตตารมณ์คณะลาซาล
โอกาสระลึกถึงท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล จากไปครบ 300 ปี" แก่คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

Day Camp ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสสามัญ ป.4
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสสามัญ ป.5-ป.6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9-10 พฤษจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
แต่ละแผนการเรียนตรวจ GPA 5 ภาคเรียน
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

Day Camp ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 พฤษจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 และเปิดปีฉลอง 300 ปีแห่งการจากไปของ
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสต์ เดอ ลาซาล
"ONE HEART ONE COMMITMENT ONE LIFE"
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2018
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

 

Goodbye Teachers Yan, Cia , Cai and teacher And .

A warm fair well ceremony was held
as they are going back to their home on this Saturday. Finishing of the first group
of Lasallian Volunteer Teachers from the Philippines

พิธีไหว้ครู

โครงการค่ายพักเเรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561

พิธีไหว้ครู

ผอ.ณัฎฐนิช พงษ์พานิช เข้ารับโล่เกียรติยศ
"สถานศึกษาต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"
ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

พิธีไหว้ครู

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ จ.เพชรบูรณ์
"การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)"
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

พิธีไหว้ครู

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ,

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 และคณะฯ
ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จำนวน 47 ท่าน
ได้รับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
โดยแบ่งเป็น ระดับเพชร 3 รางวัล ระดับเหรียญทอง 5 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 21 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 18 รางวัล
เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประกวดคำขวัญ ระดับประชาชนทั่วไป
งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
ณ โรงเแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูชลธร บัวตูม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"
รุ่น OVER ALL หญิง ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร
ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560

ชนะเลิศ  "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความชื่นชมยินดี...

 

เด็กชายคุณัญญา กระแสร์พันธุ์

นักเรียนชั้น ม. 1/1 ได้เป็นตัวแทนของชมรมยูโด จ.จันทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
การแข่งขันยูโดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
จัดโดยสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ สนามฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายูโด
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2561

ขอแสดงความชื่นชมยินดี...

 

นายชนวีร์ บัวเกิด
นักเรียนชั้น ม.5/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด CHANTHABURI
TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย
งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ปี 2561
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความชื่นชมยินดี...

 

เด็กชายสรวิชญ์ ผลประพฤติ ชั้น ป.6/1
ที่สอบได้คะแนน 97.50 คะแนน
จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี...

 

นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 38  ประจำปี 2559
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2)
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
[รายละเอียด...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...+

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ลงนามถวายพระพร ราชินี
สุขสันต์วันเกิดคุณครู 

 

คุณครู ทิพย์สุนันท์
เฒ่าสีสุราช03 พ.ย.

 

 

คุณครู อิ่มใจ
มาฆะสิทธิ์21 พ.ย.

 

 

คุณครู ปานทิพย์
สุวรรณประสิทธิ์23 พ.ย.

 

 

คุณครู จารุวรรณ
งามบรรจง26 พ.ย.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

พฤศจิกายน 2561

 

 

Next>>

 

ปฏิทินด้วยกิจกรรม
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 ปฏิทินกิจกรรม
02 พ.ย. คณะครูและนักเรียนช่วยจัดดอกไม้พิธีเสกสุสาน ประจำปี 2561 // 2-3 พ.ย.61
06 พ.ย. มิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 และเปิดปีฉลอง 300 ปีแห่งการจากไปของท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
07 พ.ย. DAY CAMP ป.1-3
07 พ.ย. ติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 (เช้า), ม.6 (บ่าย)
09 พ.ย. Day Camp ป.4
09 พ.ย. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 // 9-10 พ.ย.61
13 พ.ย. ติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 (เช้า), ม.6 (บ่าย)
22 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
23 พ.ย. ค่าย Y.C.S.เกี่ยวข้าว //23-25 พ.ย.
29 พ.ย. สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

เทศกาลสำคัญ

 

ฉลองแม่พระบังเกิด 8 กันยายนรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล

La Salle Chote

 

La Salle Chan

 

La Salle Bangkok

 

La Salle Sangklaburi

 

Institute of the Brother of the Christian Schools

 

Lasallian East Asia District

 

Pacific Asia Regional Conference

 
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก