ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

สืบสาน ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด วัดจันทนาราม วัดสมเด็จ วัดหนองอ้อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สืบสาน ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง
นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด
วัดจันทนาราม วัดสมเด็จ วัดหนองอ้อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
สืบสาน ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด ณ คามิลเลียน จันทบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สืบสาน ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง
นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด
ณ คามิลเลียน จันทบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อบรมเชิงปฎิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 อบรมเชิงปฎิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558
ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 "สองล้อพาเพลิน เพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
"สองล้อพาเพลิน เพื่อพ่อ"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
วันกระแสเรียก ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 วันกระแสเรียก
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ อ่านถวายเจ้าฟ้า สู่วรรณกรรมแว่นแก้ว" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ
อ่านถวายเจ้าฟ้า สู่วรรณกรรมแว่นแก้ว"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
20 พฤศจิกายน 2558
ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ อ่านถวายเจ้าฟ้า" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ อ่านถวายเจ้าฟ้า"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
"ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 "
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาสี "ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ภาพบรรยากาศพิธีปิดกีฬาสี "ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิด
พิธีปิด
ภาพบรรยากาศกีฬาสี "ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
"ภาพบรรยากาศกีฬาสี อนุบาล "ลาซาเลี่ยนเกมส์ 2015" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
กีฬา
อนุบาลลาซาเลี่ยนเกมส์
อบรมเรื่อง Education Leadership Summit 2015 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 อบรมเรื่อง Education Leadership Summit 2015
ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ครูดีในดวงใจ
     
ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เครือข่ายที่ 11 "เอกชนสัมพันธ์จันท์"
การประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ปีงบประมาณ 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์

ขอแสดงความยินดี...

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50 ปี
ในการอุทิศตนทางการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทย
ซึ่งครูชายได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สุขสันต์วันเกิดคุณครู

 

 

 

 

คุณครูเพ็ญนภา
ปรีดา

 

 

3 พ.ย.

 

 

 

 

คุณครูอิ่มใจ
มาฆะสิทธิ์

 

 

21 พ.ย.

 

 

 

 

คุณครูปานทิพย์
สุวรรณประสิทธิ์

 

 

 

23 พ.ย.

 

 

 

 

คุณครูสุทิน
ภานุพันธ์

 

 

 

26 พ.ย.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

Next>>

 

อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

1 พ.ย. - นร.จิตอาสาช่วยงาน ณ วัดสมเด็จ
2 พ.ย. - มิสซาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
2-6 พ.ย. - สัปดาห์การสอบ Pre-Test
3 พ.ย. -Talk Show ดร.ป๊อป (ช่วงบ่าย นร. ม.1-ม.6)
4,5,9 พ.ย.

- สอบซ่อม นักเรียนติด 0

6-7 พ.ย. - งานเสกสุสาน
9 พ.ย. - ส่งคะแนน Pre-Test หัวหน้าระดับชั้น
11 พ.ย. - หัวหน้าระดับชั้นส่งคะแนน Pre-Test ฝ่ายวิชาการ
13 พ.ย. - งานกีฬาสี
13-28 พ.ย. - กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน
15 พ.ย. - สอบธรรมะทางก้าวหน้า
15 พ.ย.-
12 ธ.ค.
- กีฬานักเรียนจังหวัด (15-16 ธ.ค. แข่งกรีฑาจังหวัด)
22 พ.ย. - สมโภช JESUS กษัติรย์แห่งสากลจักรวาล
25 พ.ย. - กิจกรรมงานวันลอยกระทง
27-29 พ.ย. - ค่ายผู้นำ Y.C.S. สัมผัสชีวิต ภาค 2

เทศกาลสำคัญรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์