ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 123  
วารสารลาซาล เล่ม 122  
วารสารลาซาล เล่ม 121  
วารสารลาซาล เล่ม 120  
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย คุณพ่อ เปโตร อานุภาพ วงษ์แก้ว เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะสงฆ์ อาสนวิหารฯ จันทบุรี
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

พิธีบูชามิสซาในโอกาสโปรดศีลกำลัง
โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี
ณ อาสนวิหารนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

 

วจนพิธีเทิดเกียรตินักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
โอกาสวันได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของครู
และโรงเรียนลาซาลทั่วโลก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2493(ค.ศ.1950)
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 19-20 เมษายน 2561

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 25-30 เมษายน 2561

ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จำนวน 47 ท่าน
ได้รับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
โดยแบ่งเป็น ระดับเพชร 3 รางวัล ระดับเหรียญทอง 5 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 21 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 18 รางวัล
เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประกวดคำขวัญ ระดับประชาชนทั่วไป
งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
ณ โรงเแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูชลธร บัวตูม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"
รุ่น OVER ALL หญิง ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร
ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560

ชนะเลิศ  "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

 

นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 38  ประจำปี 2559
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2)
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
[รายละเอียด...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...+

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ลงนามถวายพระพร ราชินี
สุขสันต์วันเกิดคุณครู 

 

คุณครู ปกรณ์
เทศกาล04 พ.ค.

 

 

คุณครู กัลยาณี
ทสามนต์09 พ.ค.

 

 

คุณครู วราภรณ์
จิตร์ชู22 พ.ค.

 

 

คุณครู ชล
มะลิงาม23 พ.ค.

 

 

คุณครู รุ่งนภา
โกศลานันท์24 พ.ค.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

พฤษภาคม 2561

 

 

Next>>

 

ปฏิทินด้วยกิจกรรม
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 ปฏิทินกิจกรรม
12 พ.ค. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
15 พ.ค. เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
18 พ.ค. วจนพิธีกรรมสถาปนานักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
19 พ.ค. อบรม STEM ป.4-6 //19-21 พ.ค.
26 พ.ค. อบรม STEM ป.1-3 //26-28 พ.ค.
28 พ.ค. อบรม นร.หญิง ม.ปลาย โดย สสจ.
29 พ.ค. หยุดวันวิสาขบูชา
31 พ.ค. วันงดสูบบุหรีโลก

เทศกาลสำคัญ

 

วันงดบุหรี่โลก 2561

 รู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล

La Salle Chote

 

La Salle Chan

 

La Salle Bangkok

 

La Salle Sangklaburi

 

Institute of the Brother of the Christian Schools

 

Lasallian East Asia District

 

Pacific Asia Regional Conference

 
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก