ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

สมโภชพระวรกายและพระโลหิต ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สมโภชพระวรกายและพระโลหิต
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
ยินดีต้อนรับ... คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม
TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
วจนพิธีเทิดพระเกียรติ นักบุญยอห์นแบพติสท์ เดอ ลาซาล ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 วจนพิธีเทิดพระเกียรติ
นักบุญยอห์นแบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
การอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผล โดย ศน.สุทธิ สุวรรรปาล ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 การอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผล
โดย ศน.สุทธิ สุวรรรปาล
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
ผู้ปกครองและนักเรียน ลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2559 ณลานสเตเดี่ยม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผู้ปกครองและนักเรียน
ลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2559
ณ ลานสเตเดี่ยม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
การอบรมเชิงปฎิบัติการ จิตวิญญานแห่งความเป็นครู โดยใช้สมาธิ วิทยากรโดย อ.นริศ มณีขาว ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 การอบรมเชิงปฎิบัติการ
จิตวิญญานแห่งความเป็นครู โดยใช้สมาธิ
วิทยากรโดย อ.นริศ มณีขาว
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
แถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล "ลาซาลคัพ ปี 2016" ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 5 เมษายน 2559

แถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล "ลาซาลคัพ ปี 2016"

ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 5 เมษายน 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณ ครบรอบ 10 ปี การจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส์ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 4 เมษายน 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณ ครบรอบ 10 ปี

การจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส์

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2559

ประกาศผลสอบนักเรียน และจำหน่ายชุดนักเรียน ณ ลานสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประกาศผลสอบนักเรียน
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

ณ ลานสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 31 มีนาคม 2559

ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เครือข่ายที่ 11 "เอกชนสัมพันธ์จันท์"
การประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ปีงบประมาณ 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์

ขอแสดงความยินดี...

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50 ปี
ในการอุทิศตนทางการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทย
ซึ่งครูชายได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สุขสันต์วันเกิดคุณครู

 

 

 

 

คุณครูปกรณ์

เทศกาล


 

4 พ.ค.

 

 

 

คุณครูว่าที่ร้อยตรี ภัสราภรณ์

เจ็กแป้น


 

7 พ.ค.

 

 

 

คุณครูกัลยาณี

ทสามนต์


 

9 พ.ค.

 

 

 

คุณครูวราภรณ์

จิตร์ชู


 

22 พ.ค.

 

 

 

คุณครูชล

มะลิงาม


 

23 พ.ค.

 

 

คุณครูุรุ่งนภา

โกศลานันท์


 

24 พ.ค.

 

 

คุณครูปสุตา

กัมพลาวลี


 

28 พ.ค.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

เมษายน 2559

 

 

Next>>

 

อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
          1

2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

4 เม.ย. พิธีมิสซาครบรอบ 10 การจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส์
6 เม.ย. วันจักรี
13-15 เม.ย. วันสงกรานต์
20 เม.ย. เรียนซัมเมอร์วันสุท้าย

เทศกาลสำคัญ

วันสงกรานต์รู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์