ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 120  
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

รับสมัคร ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง1(บุรวิทยาคาร)
จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
อบรม วิธีการสอนอย่างไรให้ศิษย์มีความสุข
โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมนำเสนอผลงานโครงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอล์ 9 จ.นนทบุรี
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560

โรงเรียน เทศบาลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ดูงาน 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

อธิการชัยพร กิจมงคล พร้อมครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมการอบรม
Gen Z STRONG:ไม่สูบ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
จ.จันทบุีรี เมืองปลอดบุหรี่ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
"สุนทรภู่ ครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี มุ่งเน้นให้เยาวชนลาซาลปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพ ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อธิการชัยพร กิจมงคล อ่านคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
และนางสาวกาญจนา เข็มพันธ์ ประธานชมรม
TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรีนำกล่าวคำปฎิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดดั่งคำขวัญที่ว่า "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"ณ ลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
คณะครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์หลัก ปศพพ. สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโครงการขับเคลื่อนหลัก ปศพพ.สู่สถานศึกษา(ระยะที่ 2 พ.ศ.2560) รุ่นที่ 3
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ.2560
ค่ายคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ศักดา สุนทโร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560
ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

 

นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๒)
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
[รายละเอียด...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ลงนามถวายพระพร ในหลวง

ลงนามถวายพระพร ราชินี
สุขสันต์วันเกิดคุณครู 

 

คุณครู ธนามาศ
กิ่งแก้ว02 ก.ค.

 

 

คุณครู สมจิตร์
ขุนจันทึก07 ก.ค.

 

 

คุณครู นงเยาว์
ธรรมจันทร์13 ก.ค.

 

 

คุณครู รตา
อุดมเวช17 ก.ค.

 

 

คุณครู นุศรา
อานามนารถ26 ก.ค.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

กรกฎาคม 2560

 

 

Next>>

 

ปฏิทินด้วยกิจกรรม
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 ปฏิทินกิจกรรม
04 ก.ค. ตรวจเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560
07 ก.ค. กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
10 ก.ค. วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค. มิสซา เดือนกรกฎาคม,ประกวด TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ(12-15 ก.ค.60)
13 ก.ค. (13-16) เป็นวิทยากร ปศพพ. //ผอ. ม.อันเร
14 ก.ค. ร.ร. เทศบาลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ดูงาน ปศพพ.
18 ก.ค. (18-20) สอบกลางภาค
22 ก.ค. อบรมครู "วิธีการสอนอย่างไรให้ศิษย์มีความสุข"จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
25 ก.ค. ดูงาน ปศพพ.ร.ร. จาก รร.เทศบาลขลุง
27 ก.ค. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
28 ก.ค. (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
29 ก.ค. งานบวชบราเดอร์ใหม่ ณ LSB

เทศกาลสำคัญ

วันเข้าพรรษารู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์