:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> เพชราพร ผางต๊ะ

:>      
:> 123

:>      ">
:> 123

:>      123    
:> ">

:>      123    
:>

:>      123"    
:> 123

:>      123    
:> 123"

:>      http://uniscan.sourceforge.net/c.txt?    
:> 123

:>      123    
:> http://uniscan.sourceforge.net/c.txt?

:>      `type c:oot.ini`;    
:> 123

1/37   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป