ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

"ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา(มธ 25:40 )

คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล "คุณธรรมข้อที่ 5 ปรีชาญาณ (Wisdom) เป็นคุณธรรมที่ช่วยเราให้เข้าใจในสิ่งสูงส่งที่ล้ำค่าจากหลักศีลธรรมที่ดีงามที่สุด ปรีชาญาณพิจารณาวัตถุสิ่งของไม่เพียงเฉพาะที่คุณธรรมความถูกต้องและน่ายกย่อง แต่คำนึงถึงความสำคัญและความหมายของสิ่งนั้นด้วย เพื่อให้การสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรีชาญาณเรียกร้องให้ครูประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่ครูสอนเป็นแบบอย่างควบคู่กันไปกับคุณธรรม"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
วารสารลาซาล เล่ม 115  
วารสารลาซาล เล่ม 114  
วารสารลาซาล เล่ม 113  
วารสารลาซาล เล่ม 112  
วารสารลาซาล เล่ม 111  
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 109  
วารสารลาซาล เล่ม 108
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lONZxVH2LU8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลจันทนิมิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลจันทนิมิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
Welcome...     Students from De La Salle University-Dasmarinas,Philippines to La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School August 24,2015 Welcome...
Students from De La Salle University-Dasmarinas,Philippines
to La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School
August 24,2015
คณะกรรมการตรวจติดตามประะเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการตรวจติดตามประะเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3-14 สิงหาคม 2558 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3-14 สิงหาคม 2558
งานเลี้ยงฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2558 งานเลี้ยงฉลองรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 " ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อแม่ของแผ่นดิน" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
" ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อแม่ของแผ่นดิน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 " ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อแม่ของแผ่นดิน" กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2558

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
" ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อแม่ของแผ่นดิน"
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558

พิธีมิสซาแด่แม่ผู้จากไป เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 พิธีมิสซาแด่แม่ผู้จากไป
เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ค่ายทักษะชีวิตผู้นำห้อง รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ค่ายทักษะชีวิตผู้นำห้อง รุ่นที่ 2
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558
ขบวนการทานครบหมู่ ตอนเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ อ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม จากฟาร์มเฮ้า ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ขบวนการทานครบหมู่
ตอนเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ อ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม
จากฟาร์มเฮ้า
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
คณะครูจากโรงเรียนพันดอนวิทยา ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาทักษ์) ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

คณะครูจากโรงเรียนพันดอนวิทยา
ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาทักษ์)
ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ครูดีในดวงใจ
 
ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เครือข่ายที่ 11 "เอกชนสัมพันธ์จันท์"
การประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ปีงบประมาณ 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายณรงค์เดช  วิชชปัคฆลานนท์

ขอแสดงความยินดี...

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50 ปี
ในการอุทิศตนทางการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทย
ซึ่งครูชายได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ  60 ปีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  และ 50

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
 
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาบาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปี2557
สุขสันต์วันเกิดคุณครู

คุณครูวิลาศินี
สัมมาแก้ว

 

12 ส.ค.

คุณครูวนิดา
ผาสุข

 

14 ส.ค.

คุณครูสรินทร
รัตนสร้อย

 

15 ส.ค.

คุณครูกัญญา
ชูเวช

 

16 ส.ค.

คุณครูวิสา
มังคละสุ

 

17 ส.ค.

คุณครูปรารถนา
ศรีวิศาลศักดิ์

 

19 ส.ค.

คุณครูณรงค์เดช
วิชชปัคฆลานนท์

 

20 ส.ค.

คุณครูจาฬุพิชญ์
นาคสกุล

 

20 ส.ค.

คุณครูสราญจิต
สังสี

 

27 ส.ค.


      ปฏิทินกิจกรรม
Next>>
อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

5 ส.ค.

"รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"
ณ สนามกีฬากลาง

7 ส.ค.
ตอบปัญหากฎหมาย(วันรพี)
7-8 ส.ค.

สัมมนาครูคำสอน ณ ศรีราชา
ค่ายทักษะชีวิต

10 ส.ค.
มิสซาแด่แม่ผู้จากไป
11 ส.ค.
กิจกรรมวันแม่
12 ส.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13-21 ส.ค.

กีฬาจังหวัด

14-15 ส.ค.
สัมมนาครูองค์กรคาทอลิค ณ พัทยา
21-22 ส.ค.
สัมมนาครูมหาพรต
24-27 ส.ค. .
สัมมนาโรงเรียนคาทอลิก ณ พัทยา

เทศกาลสำคัญรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์


ห้อง