ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

"ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา(มธ 25:40 )

คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล "คุณธรรมข้อที่ 5 ปรีชาญาณ (Wisdom) เป็นคุณธรรมที่ช่วยเราให้เข้าใจในสิ่งสูงส่งที่ล้ำค่าจากหลักศีลธรรมที่ดีงามที่สุด ปรีชาญาณพิจารณาวัตถุสิ่งของไม่เพียงเฉพาะที่คุณธรรมความถูกต้องและน่ายกย่อง แต่คำนึงถึงความสำคัญและความหมายของสิ่งนั้นด้วย เพื่อให้การสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรีชาญาณเรียกร้องให้ครูประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่ครูสอนเป็นแบบอย่างควบคู่กันไปกับคุณธรรม"
สารสนเทศโรงเรียน
อนุบาลลาซาลจันทบุรี
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 116  
วารสารลาซาล เล่ม 115  
วารสารลาซาล เล่ม 114  
วารสารลาซาล เล่ม 113  
วารสารลาซาล เล่ม 112  
วารสารลาซาล เล่ม 111  
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 109  
วารสารลาซาล เล่ม 108
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ตามโครงการ "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำโดย ร.ต.ท.นิวัฒ  พวงประเสริฐ รอง สว.(ป) สภ.เมืองจันทบุรี และคณะวิทยากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 มิถุนานยน 2558 อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ตามโครงการ "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นำโดย ร.ต.ท.นิวัฒ พวงประเสริฐ รอง สว.(ป) สภ.เมืองจันทบุรี
และคณะวิทยากร
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนานยน 2558
ปฐมนิเทศ "คุณครูเข้าใหม่" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 27 มิถุนายน 2558 ปฐมนิเทศ ครูใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 มิถุนายน 2558
อธิการให้นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 มิถุนายน 2558 อธิการชัยพร กิจมงคล
มอบนโยบายแนวทางการทำงานแก่สภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง(ม.ปลาย) ประจำปีการศึกษา 2558 รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง(ม.ปลาย)
ประจำปีการศึกษา 2558
รับเงินเรียนฟรี 15 ปี
ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง(อนุบาล ประถม ม.ต้น) ประจำปีการศึกษา 2558 รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่

ประชุมผู้ปกครอง(อนุบาล ประถม ม.ต้น)
ประจำปีการศึกษา 2558
รับเงินเรียนฟรี 15 ปี
ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2558

มิสซาประจำเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 มิถุนายน 2558 มิสซาประจำเดือนมิถุนายน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2558
รายงานผลการดำเนินโครงการ รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) รอบพื้นที่ เข้าสู่ระดับเพชรปีที่ 1 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 มิถุนายน 2558 รายงานผลการดำเนินโครงการ
รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) รอบพื้นที่
เข้าสู่ระดับเพชรปีที่ 1
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
ครูดีในดวงใจ
 
ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เครือข่ายที่ 11 "เอกชนสัมพันธ์จันท์"
การประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ปีงบประมาณ 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์

ขอแสดงความยินดี...

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50 ปี
ในการอุทิศตนทางการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทย
ซึ่งครูชายได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
 
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาบาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปี2557

ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพรนัชชา เกิดพุ่มนาค ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงนภัสสร ผดุงศิลป์ ชั้น ป.5/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพนัชกร จำรัสศรี ชั้น ป.6/1
เด็กหญิงตะวัน ชิณวงษ์ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงฐิติพร บุญเปี่ยม ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงสัชฌกร โกศลวุฒิ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงกชศุภาลักษณ์ บูลแนล เดอบอนน์วิล โกล็อมบ์ ชี้น ป.6/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สุขสันต์วันเกิดคุณครู

คุณครูขจิพรรณ
ศรีประเสริฐ

 

2 มิ.ย.

คุณครูจินตนา
นาคเกิด

 

2 มิ.ย.

คุณครูสมพร
ฝังดี

 

5 มิ.ย.

คุณครูรุ่งนภา
ทองเกิด

 

11 มิ.ย..

คุณครูลือชา
หอมศิริ

 

16 มิ.ย.

คุณครูนวลปรางค์
ไชยเจริญ

 

18 มิ.ย.

คุณครูโชติกา
ถนอมวัฒน์

 

21 มิ.ย.


      ปฏิทินกิจกรรม
Next>>
อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

4 มิ.ย. - วันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิ.ย. - ตรวจเยี่ยมครูคำสอน
5-6 มิ.ย. - ค่ายปฐมนิเทศ ม.1
7 มิ.ย. - สมโภชศีลมหาสนิท
11 มิ.ย.

- ตรวจเยี่ยม TO BE NUMBER ONE

12 มิ.ย. - เลือกตั้งสภานักเรียน
13 มิ.ย.

- ประชุมรับเงิน 15 ปีทุกชั้น
- 25 ปี พ่อเจ้าอาวาส

15 มิ.ย. - ค่ายคุณธรรม ม.ต้น
18 มิ.ย. - วันไหว้ครู
19 มิ.ย. - ประชุมการบริหาร
19-21 มิ.ย. - อบรมครูฝึก นศท.
20 มิ.ย. - โครงการนิเทศครูใหม่
22 มิ.ย. - ค่ายคุณธรรม เช้า ป.1-3 , บ่าย ป.4-6
26 มิ.ย. - กิจกรรมวันสุนทรภู่
- มหกรรม TO BE NUMBER ONE
29 มิ.ย. - ตรวจเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558
30 มิ.ย. - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศกาลสำคัญ

 คำขวัญ 2558 :
“คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”


รู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์