คณะลาซาล ยึดมั่นในจิตตารมณ์แห่งความเชื่อที่มาจากประสบการณ์ การพิจารณา  การภาวนาของนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล บิดาผู้ก่อตั้งซึ่งได้แสดงถึงความรัก ความร้อนรน ต่อความอยู่รอดของมนุษย์ชาติ

ความเชื่อ     ทำให้ภราดาเชื่อมั่นว่า การเป็นครูและการอบรมดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด    
เป็นกระแสเรียกสำคัญที่จะช่วยชี้นำให้เยาวชนได้พบหนทางสว่างในชีวิต

ความเชื่อ ทำให้ภราดารักและยินดีเสียสละตัวเองโดยการสอนเรียน สอนคำสอนและให้การศึกษาแบบคริสตชนต่อเยาวชน
 
ความเชื่อ   นำภราดาให้มองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ทำตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าและถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า