ประวัติภราดาโยเซฟ แมรตส์ มาร์แซล

เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2465 ที่ Farschoiller จังหวัด โมเซ็ล

บิดาชื่อ Aloys อาชีพทำงานในเหมืองแร่ถ่านหิน

มารดาชื่อ Marie อาชีพ แม่บ้าน มีน้องสาว 2 คน

ได้รับการศึกษาระดับประถมที่ โรงเรียนในหมู่บ้านชื่อ Ceingbouse วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2478

เข้าบ้านเณรใหญ่ที่ Reims วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481

เข้าบ้านเณรเล็กที่ Luyenbourg

ปฏิญาณตนครั้งแรกที่ โมมีนี่ ประเทศเบลเยี่ยม วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2482

ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2490